Inspirera. Informera. Väck köplust.

Nå dina kunder med attraktiva kund- och medlemstidningar

Läs mer om kundtidningar och medlemstidningar

Nå dina kunder med attraktiva kund- och medlemstidningar

Med genomtänkta koncept, attraktiv design, bilder som berör, vassa rubriker och engagerande texter tar vi fram kundtidningar som informerar, inspirerar och väcker köplust.

Kundtidningen ingår i det som kallas content marketing, d.v.s. kommunikation som sätter innehållet i fokus. Den stärker kundrelationen, stärker varumärket och bygger långa relationer med målgruppen.

Bäst effekt fås om kundtidningen samspelar med företagets övriga kommunikationskanaler och fokuserar på det som är viktigt för läsaren istället för att berätta ur ett avsändarperspektiv. För det är precis lika tråkigt och ointressant att lyssna på skrytsamma människor som vill framhäva sig själva som att läsa om skryt om ett företag och dess produkter.

Bäst nytta gör kundtidningen om den kommer med viss regelbundenhet, men det kan finnas tillfällen när det passar bra med en enstaka tidning, som t.ex inför mässor, jubileum, invigningar, lanseringar av nya produkter eller som ett verktyg vid rekrytering av personal.

Låt annonsörer stå för fiolerna

Kundtidningen kan med fördel finansieras genom annonser eftersom annonser upplevs ha en given och naturlig plats i en tidning.

Låt oss träffas!

hsop.se

Uppsalas vänligaste reklambyrå

Vi hjälper dig nå dina nya affärsmål via varumärkesplattform, kommunikations- och designkoncept. Vi tar fram resultatskapande webbsidor, annonskampanjer, broschyrer, filmer för tv & webb, er grafiska profil inkl. framtagandet av er logotyp och kontorstrycksaker som visitkort och brevpapper, årsredovisningar, foldrar och broschyrer. Vi är er partner i allt från snabba lösningar till ett bollplank i strategiska kommunikativa frågeställningar. Välkommen till den vänligaste reklambyrån i Uppsala.

Vi vill verkligen träffa dig!

Maila mig! Jag hjälper er!

/Fredrik

Fredrik Hasselgren

E-mail: fredrik.hasselgren@hsop.se

Tel. direkt: 018-13 25 00