Annonser som syns.

Vi gör annonskampanjer som ger resultat.

Läs mer om annonser och annonskampanjer som ger resultat

Annonsering i press och via DR-kampanjer

De digitala möjligheterna till trots, ger traditionell annonsering i tidningar och magasin ytterligare en dimension: Känslan av att hålla, känna och bläddra i magasinet. Vi hjälper dig med skapandet av din annonskampanj och utvärderar dess resultat.

Vi hjälper dig med framtagandet av din annonskampanj. Här nedan finner du mer information om några presstyper.

Dagspress

Kvällspress

Är ett snabbt media. Med detta menas att det kan gå mycket kort tid mellan det att företaget bestämt sig för att annonsera och att annonsen är införd i tidningen. En svaghet är tidningens korta livslängd - en kort stund på morgonen och en stund på kvällen. Trovärdigheten är hög i jämförelse med kvällspress och gratistidningar.

En fördel med att använda dagstidningar som reklamkanal är att det nästan överallt finns lokalt förankrade tidningar. Dagspressen är utsatt för hård konkurrens från annan media och det är många redaktioner som är bekymrade över upplagan. Det är också viktigt att komma ihåg att det främst är de yngre som lämnar dagspressen för annan media.

Styrkor

 • når en bred målgrupp
 • snabbt media, från handling till införande
 • främjar försäljning inom kort tidsrymd
 • hög periodicitet, dagligen
 • nyhetsvärde
 • högt trovärde.
 • lokalt förankrad.

Svagheter

 • dyrt att använda vid riksannonsering
 • dyrt att bygga frekvens
 • kort livslängd
 • dålig på demografisk selektivitet
 • sämre tryckkvalitet

 Har en hel del trovärdighetsproblem. Säljer med hjälp av braskande löpsedlar och rubriker - ofta av sensationskaraktär. Ger mer och mer intryck av skvallerpress än som nyhetsförmedlare. Generellt går att säga att kvällstidningar till stor del köps av medelålders män.

Styrkor

 • stor räckvidd
 • snabbt media, från handling till införande
 • främjar försäljning inom kort tidsrymd
 • imageskapande
 • delvis lokalt/regionalt förankrad

Svagheter

 • instabila läsekretsar
 • dyrt att bygga frekvens
 • kort livslängd
 • lågt förtroende
 • sämre tryckkvalitet

Affärspress

Populärpress

 Har en betydligt smalare målgrupp än dagspress. Genom dessa tidningar når man främst företagsledare och människor i chefsbefattning.

Styrkor

 • intresseselektiv
 • snabbt media, från handling till införande
 • främjar försäljning inom kort tidsrymd
 • hög periodicitet, dagligen
 • nyhetsvärde
 • högt trovärde

Svagheter

 • dyrt att använda
 • dyrt att bygga frekvens
 • ej för lokal annonsering
 • kort livslängd
 • sämre tryckkvalitet

Riktar sig oftast mot en förhållandevis smal målgrupp. Genom specialtidningar, för t.ex. bilar och datorer, når man på ett effektivt sätt en intresserad mottagare. Populärpress har betydligt längre livslängd än dagspress. En tidning läses ofta av flera, läses mer noggrant och under längre tid, den lånas ut, den sparas mm. Fungerar dåligt om man vill rikta sig mot en lokal marknad.

Styrkor

 • selektivt mot vissa målgrupper
 • hög cirkulationsläsning
 • bra att bygga frekvens med
 • hög tryckkvalitet
 • lång livslängd
 • bra vid liten budget
 • imagebyggande

Svagheter

 • låg periodicitet, långsamt media
 • kräver lång framförhållning
 • inte så stor räckvidd
 • fungerar dåligt på en lokal marknad

Fackpress

Gratistidningar

 Fackpress når direkt till en bestämd målgrupp. En tidning om byggteknik, skogsbruk eller läkemedel läses i regel endast av dem som ingår i respektive yrkeskategori.

Styrkor

 • högt läsvärde
 • höga OBS-värden
 • hög trovärdighet
 • kvalitativ läskrets
 • möjlighet till stark selektering
 • kostnadseffektivt

Svagheter

 • låg periodicitet, långsamt media
 • kräver lång framförhållning
 • inte så stor räckvidd
 • varierar i kvalitet

Finns en stor mängd av dessa. De är annonsfinansierade och innehåller en del redaktionellt material. Kvalitén på det redaktionella materialet är i de flesta fall inte av någon högre klass även om undantag finns.

Gratistidningar, särskilt i storstadsregionerna, handlar mycket om nöjeslivet. Innebörden av detta är att det är många ungdomar som bläddrar i dessa tidningar.

Kostnaden för att annonsera i gratisutdelade tidningar, innehållande en viss mängd redaktionellt material, brukar vara ganska överkomligt.

Att göra återkommande annonsering, det vill säga få ökad frekvens på sitt budskap, kan normalt göras till en ganska låg kostnad per träff eftersom stora "mängdrabatter" ges.

Många gånger distribueras en gratistidning till "samtliga hushåll i kommunen" vilket ger en bra geografisk spridning.

Direktreklam

Direktreklam (DR) är precis som ordet säger reklam riktad direkt mot en viss målgrupp. Direktreklam kan vara adresserad och därigenom mycket selektiv och har i jämförelse med andra medier en stor fördel. Det går att via olika företag köpa adresser till just den kategori människor man vill nå t ex villaägare, åldersgrupper, yrkesgrupper, inkomstskikt, en särskild utbildning.

Oadresserad direktreklam är dock vanligast. Främst är det olika slags butiker som sänder ut DR, många gånger varje vecka.

Direktreklamen är inte heller begränsad till att bestå av ett annonsblad, ett flygblad eller en broschyr. Utskicket kan även innehålla ett varuprov, en klisterdekal eller något annat som kan läggas i ett brev eller paket.

Låt oss träffas!

hsop.se

Uppsalas vänligaste reklambyrå

Vi hjälper dig nå dina nya affärsmål via varumärkesplattform, kommunikations- och designkoncept. Vi tar fram resultatskapande webbsidor, annonskampanjer, broschyrer, filmer för tv & webb, er grafiska profil inkl. framtagandet av er logotyp och kontorstrycksaker som visitkort och brevpapper, årsredovisningar, foldrar och broschyrer. Vi är er partner i allt från snabba lösningar till ett bollplank i strategiska kommunikativa frågeställningar. Välkommen till den vänligaste reklambyrån i Uppsala.

Vi vill verkligen träffa dig!

Maila mig! Jag hjälper er!

/Fredrik

Fredrik Hasselgren

E-mail: fredrik.hasselgren@hsop.se

Tel. direkt: 018-13 25 00