Attrahera fler läsare.

Rapporter. Doktorsavhandlingar. Enkäter. Publikationer.

Vi hjälper er att få dem läsvänliga, inbjudande och tydliga.

Läs mer om rapporter, enkäter och publikationer

Du har gjort det tunga jobbet. Du har sammanställt din rapport i ett omfattande worddokument. Nu är det bara den sista pusselbiten kvar - att få människor att läsa den och ta innehållet till sig.

Med hjälp av layout, typografering och bildval gör vi era enkäter, rapporter och publikationer attraktivare och läsvänligare. Vi hjälper bl.a. institutioner inom Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stiftelsen Tryggare Sverige och primärvården för Västra Götalandsregionen att få ofta tungt och omfattande informationsmaterial presenterat på ett tydligt sätt utan att göra avkall på innehållet.

Välkommen till oss!

 

P.S. En trevlig effekt är ofta att slutprodukten efter typograferig och layout-förändring faktiskt får avsevärt färre sidor än de ursprunliga worddokumenten, vilket sänker efterföljande printkostnader.

Hur den visuella presentationen kan få ditt innehåll att nå fler läsare

Att en publikation eller trycksak blir läst, förstådd och kanske till och med rekommenderad till andra, är i hög grad beroende av den visuella presentationen. Den ska se trevlig och inbjudande ut för att attrahera läsare. Konsekvent och genomarbetad typografering och layout förenklar för läsaren att ta till sig ett ofta tungt och omfattande informationsmaterial utan att göra avkall på innehållet.

Tillsammans skapar innehåll, form och budskap en större summa än delarna. De förstärker och lyfter varandra.


”Vi har sedan många år samarbetat med grundarna av HSOP. Ett samarbete som kännetecknats av god service, förmågan att leverera snabbt vid behov och alltid med hög kvalitet och kreativ höjd."

 

Ata Ghaderi,

Ph.D. Prof. Division of Psychology

Department of Clinical Neuroscience,

Karolinska Institutet

Layout

Layoutarbetet går ut på att vägleda läsaren genom publikationen.  En bra layout får mottagaren att uppmärksamma och förstå innehållet. Den är koncis och överskådligt. Verktygen är t.ex. typografering, val och placering av bilder och skapande av informationsgrafik.

Typografering

Typografi är textens visuella form. God typografi stimulerar till läsning och gör texten lätt att läsa. Den ökar effektiviteten och styrkan i det skrivna innehållet. Och den gör det utan att märkas. Dålig typografi märks däremot: Texter känns tyngre än vad de är. Texter känns rörigare. Den påverkar läsarens koncentration, förståelsen av texten, läsglädjen och textens trovärdighet.

Val och placering av bilder

Bilder kan förtydliga och lätta upp tungt innehåll. De bör följa det önskade bildspråket och kännas äkta och naturliga.

Informationsgrafik - infographics -  ökar läsintresset

Informationsgrafik påverkar läsintresse positivt. Den höjer läsupplevelsen genom att förklara komplicerade samband som är svåra att beskriva i löpande text.

Informationsgrafik ska ha ett innehåll. Den måste vara meningsfull, ha integritet, vara intressant, strukturerad och estetiskt tilltalande. Kort sagt, den sammanfattar ett ofta komplext innehåll på ett lättbegripligt sätt.

Exempel på informationsgrafik

Låt oss träffas!

hsop.se

Uppsalas vänligaste reklambyrå

Vi hjälper dig nå dina nya affärsmål via varumärkesplattform, kommunikations- och designkoncept. Vi tar fram resultatskapande webbsidor, annonskampanjer, broschyrer, filmer för tv & webb, er grafiska profil inkl. framtagandet av er logotyp och kontorstrycksaker som visitkort och brevpapper, årsredovisningar, foldrar och broschyrer. Vi är er partner i allt från snabba lösningar till ett bollplank i strategiska kommunikativa frågeställningar. Välkommen till den vänligaste reklambyrån i Uppsala.

Vi vill verkligen träffa dig!

Maila mig! Jag hjälper er!

/Fredrik

Fredrik Hasselgren

E-mail: fredrik.hasselgren@hsop.se

Tel. direkt: 018-13 25 00